top of page

מיתוג נקודת קפה על הדרך - בית קפה קטן בקונספט אמריקאי של קפה TO GO. 

הרעיון היה לתת ביטוי לתנועה, לרכבים, לעיר, לרעש וללכלוך - הסניפים קטנים ונמצאים בין דרכים.

הרעיון הוא כמובן עצירה לקפה מבלי צורך לצאת מהרכב.

הפרוייקט הינו פרוייקט מיתוג גמר סטודנטיאלי ומוצג כקונספט ורעיון מיתוגי להתרשמות בלבד.

bottom of page