top of page

לוסיה היא מתעמלת אקרובטיקה מקצועית שהקימה עסק ספורטיבי ומדליק ובו היא מלמדת תלמידות, ילדות צעירות בגילאי 10-15 באומנות אקרובטית. בחרנו במיתוג עם לוגו פיגורטיבי של דמות בתנוחה נפוצה מהתחום, שמבטאת גם את הקלילות והכיף שבעשייה הזו.
את השם בחרנו גם ביחד כחלק מתהליך האסטרטגי, הגענו למסקנה כי הכוכב מייצג את ההצלחה, ואת העובדה שכל מתלמדת היא כוכבת קטנה. כחלק מהפעילות בחוג, מתבצעות הופעות ותחרויות קטנות, אך למרות התחרותיות הידועה בתחום לוסיה נותנת דגש על ערך הקבוציות והצוות ושיתוף הפעולה. 

bottom of page